Rut - dramatisk berättelse i fem sånger

Författare
Agneta Pleijel
(Agneta Pleijel.)
Genre
Bok, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum, Centraltr. 1994 Sverige, Stockholm, Borås 144 sidor. 21 cm
199? [12] sidor. ill.