Rutger Sernander - Några minnesord vid Svenska Linné-sällskapets sammankomst den 29 november 1944

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Uppsala