Ryktet - roman

Författare
Rosa Fitinghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. andelsförl. 1918 Sverige, Stockholm 199 sidor.