Rysslands, Finlands och den Skandinaviska halföns hattsvampar Del 2, Pip-, tagg-, hud-, klubb- och gelésvampar

Författare
P. A. Karsten
(Af P.A. Karsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1882 Finland, Helsingfors XIX, [1], 257 sidor.
1879-1882 Finland, Helsingfors 2 vol.
1879 Finland, Helsingfors XXVIII, 571 sidor.