Rytmiska ramsor och stavningsvisor, Lärarens bok - elevens bok

Författare
Birgitta Onsell
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1977 Sverige, Stockholm 12 sidor. 21 cm 91-24-67625-X, 91-24-67789-2
Läromedelsförlagen 1968 Sverige, Stockholm 12 sidor