S:t Nicolai kyrkoplan - Skåne, Simrishamns stad och socken, fornlämning 25 : översiktlig arkeologisk förundersökning 2012

Författare
Katalin Schmidt Sabo
(Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Caroline Arcini.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Syd), Riksantikvarieämbetet 2013 Sverige, Lund 30 sidor. ill.