Sägner från socknen

Författare
Linnéa Jägrud
(Linnéa Jägrud.)
Genre
Folksagor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Noatun 2016 Sverige, Bohus-Björkö, Estland 131 sidor. ill. 22 cm 978-91-639-2449-1