Sägner om Fale Bure-ätten som gett namn åt Birsta

Författare
Sten Rigedahl
(Författare: Sten Rigedahl bilder: Rolf Bengtsson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Frosting Kommunikationsbyrå AB 2015 Sverige, Sundsvall 39 sidor illustrationer