Säker bekämpning

Författare
(Författare: Arne Andersson ... huvudredaktör: Agneta Sundgren inlagans bilder: Ingegerd Adolfsson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur i samarbete med Statens jordbruksverk 2009 Sverige, Stockholm 194 sidor. : ill. 27 cm 978-91-27-11891-1