Säker med häst D. 1

Författare
Ulla Ståhlberg
(Foto: Stefan Uppström teckningar: Ulla Ståhlberg, Anna-Stina Edholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ridfrämjandet Cop. 1991 Sverige, Stockholm 36 sidor. : ill.