Säkerhetsboken

Författare
Hans Wermdalen
(Hans Wermdalen, Klas Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Security Manager, Publit distributör, Holmberg 2013 Sverige, Stockholm, Malmö 748 sidor. ill. 24 cm 978-91-633-1236-6
Security manager, Holmbergs 2012 Sverige, Stockholm, Malmö 676 sidor. ill. 25 cm 978-91-633-1235-9
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1991 Sverige, Lund, Lund 171 sidor. 23 cm