Säkerhetsutbildning för yrkesfiskare

Författare
Per Henningsson
(Per Henningsson, Lennart Zachrisson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers Lindholmen högsk., Chalmers tekniska högsk. 2001 Sverige, Göteborg 37 sidor.