Säkrare spårväg i Göteborg

Författare
Roger Johansson
(Roger Johansson och Lars-Erik Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trafikkontoret 1995 Sverige, Göteborg 104 sidor. : diagr., ill., kartor, tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan