Sällsynta lavar i Östergötland 2000 - nationellt och regionalt rödlistade arter

Författare
(Tommy Ek ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. 2001 Sverige, Linköping 170 sidor. ill. (vissa i färg), kartor