Sämtliche Werke Bd 2, Reden IX - XXI; Briefe; Fragmente

Författare
Isokrates
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hiersemann 1997 Tyskland, Stuttgart x, 322 S.