Särlingar i naturen

Författare
Nils-Magnus Nilsson
(Med teckningar av Stig Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Zinderman, Seelig, Bohusläningen 1961 Sverige, Göteborg, Stockholm, Uddevalla 112 sidor., 4 pl.-bl. ill.