Särskild fortbildning i matematik - utvärdering av den särskilda fortbildningssatsningen i matematik i Göteborg och Bohus län

Författare
Bertil Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsskolnämnden 1991 Sverige, Göteborg 14 sidor. : ill.