Särskild, särskiljd eller avskiljd - om skolsituationen för elever med rörelsehinder : slutrapport, kortversion

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson och Lina Stenberg teckningar: Anna Florell)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unga RBU-are, Rädda barnen 2009 Sverige, Ljungbyholm, Stockholm 59 sidor. : ill. 978-91-633-4092-5