Särskild undersökning av två fångstgropar inom Östanbäck 1:9, Raä 6:1 och 8:2 i Holm socken, Medelpad

Författare
Anna-Karin Lindqvist
(Anna-Karin Lindqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Angaria AB 2009 Sverige, Umeå 29 sidor. ill. 978-91-972277-3-5