Sätt igång på svenska, Lärarhandledning

Författare
Hans Lindholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kursverksamheten 1987 Sverige, Lund 42 sidor. 21 cm 91-7434-227-4, 91-7434-220-7