Sätt ut dom i skogen! - bok om autism

Författare
Gunilla Rudling
(Gunilla Rudling.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LIC, SmpTryck 1985 Sverige, Solna, Växjö 267 sidor. ill. 21 cm