Så blev mitt liv i Sverige, Studiehandledning

Författare
Arne Järtelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberFörlag 1979 Sverige, Stockholm 24 sidor. 91-38-04590-7, 91-38-04356-4