Så här blev mitt liv - socialsekreterare berättar om sitt yrkesliv

Författare
Maria Alm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för pedagogik, Växjö universitet 2005 Sverige, Växjö 112 sidor. 91-975926-1-7