Så har jag hört - Iti mayâ šrutam

"Du vill veta vägen. Den finns inom dig själv. Där ligger alla världsalltets hemligheter förborgade."

Det stod snart klart för mig att Acharya var en ovanlig människa. Hans klädnad förrådde ingenting, men hans kunskap på nästan alla områden förvånade mig. Vi träffades dagligen och våra samtal rörde sig huvudsakligen om österländsk filosofi. Då han var färdig att vandra vidare frågade jag om han ville tillåta mig följa honom ett stycke på vägen. Han medgav detta och vår vandring österut började. Det var min mening att göra honom sällskap endast ett kort stycke, men det blev sju dagsresor.

"Så har jag hört" är en sedan länge uppskattad bok, som introducerar livsvandraren till den tidlösa visdom som oberoende av vår kultur eller religion ständigt finns med oss på vägen. För att finna visdomen gäller det endast att lära sig lyssna.

Författare
Axel Fredenholm
(Axel Fredenholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Världsbild, Fingraf 2001 Sverige, Lidingö, Södertälje 111 sidor. 20 cm
Hälsan, Affärstryck 1983 Sverige, Lidingö, Linköping 101 sidor. 21 cm
1966 Sverige, Linköping
1962 Sverige, Hälsan, Linköping 101 sidor.
Argus 1954 Sverige, Göteborg 117 sidor. : ill.
Argus 1950 Sverige, Göteborg 51 sidor. : ill.