Så & skörda

Författare
Lars-Eric Samuelsson
(Lars Eric Samuelsson och Ulf Schenkmanis recept: Barbro Waltmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Semic 1993 Sverige, Sundbyberg, Danmark 95 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 27 cm