Så svarade Lewi Pethrus

Författare
Lewi Pethrus
(Bearb. och red.: Jörgen Källmark.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norman, Jannersten 1979 Sverige, Stockholm, Avesta 142 sidor. 21 cm