Så vinner du slaget om de bästa - handbok i ledarskap

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tollgerdt förlag, Scandbook AB 2019 Sverige, Bjärehalvön, Falun 168 sidor 21 cm 978-91-979148-9-5