Sågverk som flödesorienterad processindustri - en belysning av framtidskonceptet LINUS

Författare
Hartwig Blümer
(Hartwig Blümer, Karin Brodin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trätek 1995 Sverige, Stockholm 43 sidor. ill.