Sång och strid

Författare
Pär Lagerkvist
(Pär Lagerkvist.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1940 Sverige, Stockholm 121 sidor.