Sången

Originaltitel
Le chant
Författare
Eugène Guillevic
(Guillevic översättning och efterskrift: Bo Gustavsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström 2010 Sverige, Lund, Polen 46 sidor. 18 cm 978-91-7247-248-8