Sångoffer i öknen - dikter

Författare
Axel Fredenholm
(Förord av Carl Skottsberg illustr. av Carl Oscar Borg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1946 Sverige, Stockholm 89 sidor. ill.