Söderköpings riksdag 1595

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Uppsala 203 sidor.