Södermania D. 4, Vårdinge socken på 1820-talet Holmberget i Torshälla - sörmländska bygdeskildringar

Författare
Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1932 Sverige, Trosa 24 sidor.