Södervångsskolan i Åkarp - utredning i samband med framtagande av ny detaljplan : fastigheten Åkarp 7:58 i Burlövs kommun, Skåne län : antikvarisk utredning

Författare
Pia Gunnarsson Wallin
(Pia Gunnarsson Wallin, Kerstin Börjesson och Lars Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö cop 2006 Sverige, Malmö 14 sidor. : ill.