Södra Bohusläns övärld - från Gåsö till Marstrand

Författare
Wilhelm Hansson
(Wilhelm Hansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Zinderman, Bohusläningen 1983 Sverige, Göteborg, Uddevalla 228 sidor. ill. 22 cm