Södra Ljunga socken och hundraårsminnet av Per Henrik Lings död

Författare
Sven Ekedahl
(En gammal Ljungabo Sven Ekedahl)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hellströms tryckeri och kontorsbokfabrik 1939 Sverige, Malmö 59 sidor., ill.
Hellströms tryckeri och kontorsboksfabrik 1939 Sverige, Malmö 59 s : ill.