Sök Babylons fred - om kyrkans identitet och politiska engagemang : föreläsning vid mottagandet av Per Beskows pris 27 maj 2016

Författare
Joel Halldorf
(Joel Halldorf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos & Norma bokförlag 2017 Sverige, Skellefteå 28 sidor 21 cm 978-91-7580-847-5