Sök för att lära - om lärande, informationssökning och bibliotek

Författare
(Redigerad av Margaretha Ullström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibliotekstjänst, Grahns tr. 2004 Sverige, Lund, Lund 168 sidor. 22 cm