Sök tramporgel - en på Internet inriktad undersökning av en svensk kulturklenod

Författare
Bengt Edqvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs univiversitet, Institutionen musikvetenskap 2002 Sverige, Göteborg 56 sidor.