Słówka, Facit och ordlista - övningsbok i polsk ordkunskap

Författare
Margareta Faust
Språk
Polska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kursverksamheten 1990 Sverige, Lund 27 sidor. 91-7434-239-8, 91-7434-238-X