Słówka, Vocabulary list - övningsbok i polsk ordkunskap

Författare
Margareta Faust
Språk
Polska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kursverksamheten 1990 Sverige, Lund 15 sidor. 21 cm 91-7434-289-4, 91-7434-238-X