Słówka, Facit och ordlista - övningsbok i polsk ordkunskap

Författare
Margareta Faust
Språk
Polska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kursverksamheten 1990 Sverige, Lund 27 sidor. 91-7434-239-8, 91-7434-238-X
Kursverksamheten 1990 Sverige, Lund 15 sidor. 21 cm 91-7434-289-4, 91-7434-238-X
Kursverksamheten, Norden offset 1989 Sverige, Lund, Malmö 89 sidor. ill. 24 cm