Så minns vi Gustaf Fröding

Författare
(Sammanställd av Germund Michanek.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad, Br. Lagerström 1960 Sverige, Uppsala, Stockholm 333 sidor. ill.