Så var det förr --- - pensionärer i Värmland berättar

Författare
(Under red. av Ingvald Rosenblad)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pensionärernas riksorganisation 1976 Sverige, Karlstad 132 sidor. : ill. 21 cm