Södra länken - Sveriges största vägtunnelprojekt = Sweden's largest road tunnel project

Författare
(Redaktion: Ylva Lundin, Per Olof Sahlström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vägverket region Stockholm, Danagårds grafiska 2005 Sverige, Stockholm, Ödeshög 159 sidor. ill.