Södra magasinet 1994, Platsens röst hos skånska vägfarare och hemmasittare

Författare
(Redaktion: Lena Måndotter och Håkan Sandell Lars Gustaf Andersson ... illustrationer: Magdolna Szabó och Cloue Brusquini.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skånes författarsällskap, Btj 1994 Sverige, Lund, Lund 89 sidor. ill. 25 cm