SACO/SR och datoriseringen - studiehäfte : SACO/SR:s och Folkuniversitetets/Kursverksamhetens studiecirkel om datorer i människans tjänst

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Stockholm 17 sidor.