SACO och vägen in i kunskapssamhället - vision och strategi : antagen av SACOs kongress 1997

Författare
SACO
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO 1998 Sverige, Stockholm [2] sidor., sidor. 5-22 21 cm