SACO:s avtalsrörelse 1966

Författare
(En redovisning från Sveriges akademikers centralorganisation)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Sverige, Stockholm 77 sidor.