SACO som särintresse och allmänintresse - organisationens påverkan på arbetsmarknadspolitikområdet

Författare
Elisabet Åkerblom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statsvetenskapliga institutionen, Univ. 1998 Sverige, Uppsala 49 sidor.